ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ταχ. Θυρίδα 14784
T.T. 2456
Πάνω Δευτερά – Λευκωσία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τηλέφωνα
Άννα Χρίστου:    +357 99 558555
Μαρία Ανδρέου: +357 99 557197