Το Σωματείο Ανάπτυξης Κάμπου Τσακκίστρας σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια Κάμπου και Τσακκίστρας και με την συνδρομή των S.A.S. Sports και της Custom Timing διοργανώνουν στις 21 Ιανουαρίου 2024 για πρώτη χρονιά αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία “Kambos Mountain Race”.
The Kampos Tsakkistras Development Association, in collaboration with the Kampos and Tsakkistra Community Councils, and with the support of S.A.S. Sports and Custom Timing, is organizing the first ‘Kambos Mountain Race’ on January 21, 2024.

 https://kambosmountainrace.com/races